Gelir İdaresi Başkanlığı Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru Dağılımı Nedir?

Mesut SELÇOK

Genel Başkan
Yönetici
Genel Başkan
Katılım
13 Eyl 2023
Mesajlar
281
Tepki puanı
206
Puanları
43
Screenshot_11.png
Sınav, yazılı ve sözlü bölümden oluşur. Yazılı sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

A- Gelir Mevzuatı:

1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaları,


B- Gider ve Personel Mevzuatı:

1) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

C- Kuruluş Kanunları:

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

3) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

4) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

5) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi ve Uygulamaları,

D- Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,


E- Diğer Kanunlar:

1) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

Yukarıda belirtilen konulardan (A) ve (D) bölümlerinde yer alan sınav konularının toplam ağırlığı %70 (yüzde yetmiş)'ten az olamaz.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst