Emniyet Teşkilatında Hiyerarşi icinde Sivil Memurların Konumu

Son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim.

Amir memur ilişkisi ile
Astlık üstlük ilişkisini karıştırmayalım.

Emniyet Teşkilatında çalışan ve "Sivil memurlar" olarak kısaca ifade edilen memurlar yani Emniyet Hizmetleri sınıfında olmayan tüm memurlar arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı olarak bilinen polis memuru ile başlayan, komiser yardımcısı, komiser olarak devam eden hiyarjisi içinde sivil memurlar olmadığından dolayı, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı tabi personelin, diger hizmet sınıflarında memurların üstüdür" algısı yanlıştır.

Mevzuata aykırıdır.

Sivil memurun çalıştığı yerdeki Büro amiri, sube müdürü olarak görevlendirilen kisi, sivil memurun amiridir.

Amir olarak görevlendirilen kisi sivil memur da olabilir, polis memuru da olabilir, komiser yardımcısı da olabilir, Emniyet Müdürü de olabilir.

Diger birimlerde, şubelerde Amir olarak çalışan sivil memurlar, polis memurları, komiser yardımcısı, Emniyet Müdürleri, başka birimlerdeki sivil memurların üstü değildir.

O zaman gelin hep beraber tek tek tanımları bilelim ki,
Adabı muaşeret içinde hakkimizi hukukumuzu koruyalım.

Bilgi güçtür.

Amir nedir ?
Memur nedir ?
Üst nedir ?
Ast nedir ?

Amir kelime anlamı olarak;
"Bir işte, bir görevde buyurma yetkisi olan kimse" olarak tanımlanır.

Emniyet Teşkilatında Amir olabilmek için
EGM, Vali, Il Emniyet müdürü, Sube Müdürü tarafından görevlendirmeler yapılırken ( görev listesinde ) yazılı olarak açıkça belirtmesi şarttır.

Örnek :
Ekip amiri, idari Büro Amiri, Bürolar Amiri, Sube Müdürü, Il Emniyet Müdürü, Daire Başkanı vb şeklinde.

Amir olarak, mevzuatta sadece Emniyet Hizmetler Sınıfı içinden gorevlendirme olacak diye bir şart yoktur.

Emniyet Hizmetleri sınıfı dışından da genel idari hizmetler Sınıfı, teknik hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetler Sınıfı gibi Sınıflara tabi olan personel de Amir olarak görevlendirilebilir.

Amir olan personel ise emri altındaki her hizmet sınıfındaki personele hukuka uygun emir verebilir.

Örnek olarak ;

2024 ve halen görevde olan EGM merkez teşkilatında Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Sayın Levent EKE , genel idari hizmetler sınıfına tabidir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli değildir. Birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü sınıf Emniyet Müdürü değildir.

Memur nedir ?

Kelime anlamı olarak

"Devlet hizmetinde, devletin süreklilik isteyen işlerinde aylıkla çalışan, yasalara göre sorumluluğu ve yetkisi olan kimse." Şeklindedir.

Her hangi bir Amir görevi verilmeyen her hizmet sınıfındaki personel, baglı olduğu amirin emrinde memur olarak çalışır.

En çok karıştırılan konu ise
Yaptıkları iş bakımından ortak alanları kapsayan işçiler ve memur statüsündeki Yardımcı Hizmetler Sınıfı tabi personellerdir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kavramı 657 kanunun 36. Maddesinde geçmektedir ve dolayısıyla 657 kanun 4/A maddesine tabidir.

657 kanun 4/A maddesi de açıkça memurun tanımı mevcuttur.

Yaptıkları iş olarak her ne kadar işçi/sözleşmeli personel/denetimli serbestlik hukumleri gibi kavramlar ile karıştırilsa da net olarak memur özlük haklarına tabidir.

( Memur ile işçi isleri birbirinden ayrilmadir , Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılması şarttır, bu konu da başka bir yazımızın ayrıntılı olarak ele alınması gereken konudur )

Üst nedir ?
Ast nedir ?

Emniyet Teşkilatında da askeriyede oldugu gibi hiyerarşisi vardır.

Bu hiyerarşi ise sadece Emniyet Hizmetler Sınıfı tabi personeller arasındadır.

Örnek: Her komiser yardımcısı, her polis memurun üstüdür. Fakat her komiser yardımcısı her polis memurun amiri değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus üst ile Amir kavramların karistirilmamasidir.

Her polis memuru da her komiser yardımcısının astıdır.

Amir olarak gorevlendirilmeyen hiç bir polis memuru, sivil memur olarak ifade edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına tabi personelin Üstü değildir.
 

Ekli dosyalar

  • 20157685tb12952020.png
    20157685tb12952020.png
    239.4 KB · Görüntüleme: 0
Geri
Üst